Daniel Wilk w Kulturystyka Online
Martyna Kazmieczak w Kulturystyka Online
Wróć   Kulturystyka Online Forum > KULTURYSTYKA I SPORTY SIŁOWE > Kulturystyka Światowa
stare 19-04-2016, 11:18
Moderator
Super Expert
 
Avatar Arnold
 
Zarejestrowany: Nov 2010
Postów: 56 213
Podziękował: 141
Dostał 603 razy "Dzięki" w 592 postach
Domyślnie Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce Eliminacje do ME w Kulturystyce 2016

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE
(ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB)
oraz GRAND PRIX FITNESS
KIELCE, 23-24 kwietnia 2016 r.


1. HONOROWY PATRONAT
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Pan Adam Jarubas
- Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski
- Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek

2. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
- Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
- Targi Kielce S.A.

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE

Organizowane przez PZKFiTS, XXXIX Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce, są
jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na
mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Polskie Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”,
a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji
międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach:
23-24 kwietnia 2016 r.
w Nowym Centrum Kongresowym
w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1

5. UCZESTNICTWO

W Mistrzostwach Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce oraz Grand Prix Fitness, mogą brać
udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych
w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na
2016 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2016 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą
rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata,
ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] , tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na
2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku” w zakładce „Przepisy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować]
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym
narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko
w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 16 kwietnia 2016 r., wypełniając
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod adresem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] .
UWAGA!!!
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
- imię i nazwisko,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
- dokładną datę urodzenia,
- dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
- adres e-mail,
- numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 120,00 zł od zawodniczki/
zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem)
i dopiskiem „MPK 2016” należy wysłać na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia
telefonicznego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym
narzutem w wysokości 100 zł.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy w Juniorów i
Weteranów w Kulturystyce są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 22 kwietnia 2016 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura
Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu)
Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotel „Tęczowy Młyn”,
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] , tel. 41 33 52 100
Miasto Kielce oraz okolice dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami
rezerwują sobie noclegi w dowolnych hotelach m.in.:
Hotel „Grafit” Kielecka 120, Kostomłoty Pierwsze, Tel. 41 303 22 25
Odyssey Club Hotel Wellness & SPA, ul. Dąbrowa 3, 26-001 Masłów, Tel. 41 317 44 00

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. (piątek) w godz. 17:00 –
21:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach,
przy ul. Zakładowej 1.
Juniorzy i weterani startujący tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na tegoroczne ME
w Santa Susanna, weryfikują się w piątek wieczorem na końcu weryfikacji. Nie płacą
wpisowego, lecz powinni przysłać zgłoszenie do udziału w eliminacjach w wymaganym
terminie. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Eliminacje na Mistrzostwa Europy Mężczyzn: byli reprezentanci Polski na Mistrzostwa
Europy lub świata, którzy planują udział tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na
tegoroczne ME w Santa Susanna, weryfikują się w sobotę wieczorem, po zakończeniu
półfinałów. Nie płacą wpisowego, powinni przysłać zgłoszenie do udziału
w eliminacjach w wymaganym terminie. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Eliminacji w kategorii par mieszanych nie rozgrywa się. Wszystkie pary muszą wystąpić w
Mistrzostwach.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy
prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od
strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu
zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie
startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
- Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2016 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty
licencyjnej),
- zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę
Zdrowia Sportowca,
- dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP
wystawione na zawodach)
Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD
z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60
sekund, pary mieszane – 90 sekund).
W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie.
W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo
zastosowania własnego podkładu muzycznego.
Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po
zakończeniu weryfikacji, około godz. 21:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program
zawodów.
Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację
w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w niedzielę , 19 kwietnia 2015 r., w hali Nowego
Centrum Kongresowego, przy ul. Zakładowej 1.

KATEGORIE:

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN I PAR:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg, +100 kg, open
Pary mieszane*: open
* - w parach mieszanych mogą startować: kulturyści i kulturyści klasyczni oraz zawodniczki fitness
atletycznego i fitness sylwetkowego.

GRAND PRIX FITNESS:

Fitness sylwetkowe kobiet: do 163 cm, 168 cm, +168 cm; open
Bikini-fitness kobiet: do 163 cm, do 168 cm; +168 cm, open
Fitness plażowe mężczyzn: 174 cm, 178 cm, +178 cm, open,
Fit model kobiet: open
Fit model mężczyzn: open

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:

– Mistrzostwa Europy w Kulturystyce
Uwaga 1: W parach mieszanych mężczyźni muszą mieć stroje jak do kulturystyki i
wykonywać pozy obowiązkowe jak w kulturystyce. Kobiety muszą mięć strój jak do fitness
atletycznego/fitness sylwetkowego kobiet i wykonywać pozy obowiązkowe jak w fitness
atletycznym kobiet.
Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej
trzech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.
Uwaga 3: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów
w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:

Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych.
bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni
przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę lub w
kabinie natryskowej na samych Mistrzostwach.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia
wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed
startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory
„Trener”.
Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w
barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni
trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

Uwaga: zawody będą przeprowadzone w systemie, w którym w każdej konkurencji część
kategorii będzie rozgrywana w sobotę, a pozostałe – w niedzielę. W niedzielę będą też
rozgrywane kategorie open oraz eliminacje do reprezentacji Polski na ME. Taki system
powoduje, że oba dni zawodów będą równie atrakcyjne dla publiczności. Zawodnicy i ich
trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich
kategorie. Zwycięzcy pozostają do dnia następnego (walka w open) a pierwsze dwójki
biorą udział w eliminacjach do reprezentacji.

PROGRAM CAŁEGO SPORTOWEGO WEEKENDU PZKFiTS W KIELCACH
21 kwietnia 2016 r. (czwartek)
14:00 – 21:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”, ul. Zakładowa 4)
22 kwietnia 2016 r. (piątek)
09:30 – 13:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
11:00 – 16:00 – Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
17:00 – 21:00 – Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski i Grand Prix (Nowe Centrum
Kongresowe w Kielcach, ul. Zakładowa 1)
23 kwietnia 2016 r. (sobota) – godz. 09:30

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:
PARY
Pary, open:
- Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne – 90 s)
KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 171 cm i 180 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. do 163 cm i do 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

I BLOK DEKORACJI: pary, kulturystyka klasyczna 171 cm i 180 cm, fitness sylwetkowe do 163
cm i do 168 cm
Uwaga – zwycięzcy kategorii fitness sylwetkowe do 163 cm i do 168 cm, kulturystyka
klasyczna 171 cm i 180 cm, kulturystyka mężczyzn 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg biorą udział
w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open, a pierwsze dwójki w eliminacjach do
reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME 2016: JUNIORZY I WETERANI
Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną jako
open, tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Brązowienie i smarowania skóry nie jest wymagane. Wiek juniorów: 16-23 lata (decyduje
rocznik).
– Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną
jako open (tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi, brązowienie i
smarowania skóry nie jest wymagane).
Wiek weteranów: 40-49 lat, 50-59 lat, 60-64 lata, powyżej 65 lat (decyduje rocznik).
PRZERWA do godz. 15:00

SESJA POPOŁUDNIOWA:

BIKINI FITNESS KOBIET, kat. do 163 cm, 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking + ocena sylwetki)
FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Eliminacje
Fit model mężczyzn open: – Eliminacje
FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN, kat. Do 174 cm, do 178 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
– Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Fit model mężczyzn open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki)
II BLOK DEKORACJI: bikini fitness do 163 cm i 168 cm, fitness plażowe mężczyzn do 174 cm,
do 178 cm
Uwaga – zwycięzcy kategoriach: bikini fitness do 163 cm i do 168 cm oraz fitness plażowe
mężczyzn do 174 cm, do 178 cm, biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open,
a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
W kobiecej sylwetce podstawą do kwalifikacji do reprezentacji będą wyniki z kategorii open.

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg:

- Eliminacje

– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
III BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn, kat. 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg
Uwaga – zwycięzcy kategorii biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open,
a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
24 kwietnia 2016 r. (niedziela) – godz. 9:00

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:
KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 175 cm i +180 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. + 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)
IV BLOK DEKORACJI: kulturystyka klasyczna do 175 cm i +180 cm, fitness sylwetkowe + 168
cm
- FITNESS SYLWETKOWE OPEN + dekoracja
- KULTURYSTYKA KLASYCZNA OPEN + dekoracja
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: kulturystyka klasyczna
(pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ).
Kandydaci do reprezentacji na ME 2016 mogą mięć 2 kg nadwagi.

FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN, kat. +178 cm:

– Eliminacje
– Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
– Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie).
FIT MODEL KOBIET
Fit model kobiet open:
– Finał: rundy II (T-walking, cztery zwroty, kostium jednoczęściowy)
– Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w sukni wieczorowej)
V BLOK DEKORACJI: fitness plażowe mężczyzn +178 cm, fit model kobiet,
– FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN OPEN + dekoracja
PRZERWA do godz. 15:00

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN NA WÓZKACH (prezentacja, pozy obowiązkowe, program
dowolny, dekoracja)

FITNESS BIKINI KOBIET, +168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)
FIT MODEL MĘŻCZYZN:
Fit model mężczyzn open:
– Finał: rundy II (cztery zwroty, strój koszulka gimnastyczna i spodenki)
– Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w swobodnym stroju sportowym)
VI BLOK DEKORACJI: fitness bikini kobiet +168 cm, fit model mężczyzn
– FITNESS BIKINI KOBIET OPEN + dekoracja

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg:

– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
VIII BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg
– KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN OPEN + dekoracja
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: kulturystyka mężczyzn
(pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ).
Kandydaci do reprezentacji na ME 2016 mogą mięć 2 kg nadwagi.
Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce i wręczenie
pucharów.
OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym
(głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do
publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali
oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po
poinformowania o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co
wpływa na kolejność startu!!!
PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki 6 najlepszych
zawodników w kulturystyce, 3 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej oraz
najlepszej pary.
__________________
Najlepszy portal kulturystyczny w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/
Najlepszy sklep z odżywkami w Polsce - http://www.kulturystyka-online-sklep.pl/
Najlepsze forum kulturystyczne w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/fo...urystyczne.php
Arnold jest offline  
Wrzuć na Facebook Wrzuć na Blip Wrzuć na Wykop Share
Odpowiedź z Cytatem
BODY ATTACK SOSY ZERO
stare 19-04-2016, 11:18
Moderator
Super Expert
 
Avatar Arnold
 
Zarejestrowany: Nov 2010
Postów: 56 213
Podziękował: 141
Dostał 603 razy "Dzięki" w 592 postach
Domyślnie Odp: Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce Eliminacje do ME w Kulturystyce

NAGRODY:

Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale, puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar. Trzy najlepsze drużyny
otrzymują puchary oraz dyplomy.
Grand Prix Fitness: Zawodnicy na miejscach I – VI w kategoriach otrzymują puchary
i dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.
MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora
zawodów, pana Jerzego Szymańskiego (e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] ).

FIT WEEKEND:
Supernowoczesne i perfekcyjnie wyposażone pod kątem wystawienniczym obiekty Centrum
Kongresowego Targów Kielce oraz ranga i popularność Mistrzostw Polski stwarzają
niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty przez wystawców związanych z
branżą fitness (sprzęt do treningu siłowego, odżywki i [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] , artykuły spożywcze,
ubiory treningowe, startowe i inne, sprzęt pomiarowy, maszyny do treningu aerobowego i
wydolnościowego, akcesoria). Obecność dużej liczby kibiców stwarza też wyjątkowe
możliwości do promowania artykułów i usług codziennego użytku (usługi bankowe,
ubezpieczeniowe, telefonia, komunikacja, itd.). Bardzo wygodny dojazd (300 m od
autostradowej obwodnicy Kielc) oraz nieograniczone możliwości parkingowe to kolejna
atrakcja tej lokalizacji. Oferujemy bardzo przystępne ceny powierzchni wystawowej i
wyposażenia stoisk. Komfort dojazdu i urządzania stoisk zapewniony na najwyższym
światowym poziomie. Piękne architektonicznie, nowocześnie zaprojektowane i wyposażone
obiekty zostały oddane do użytku 2 lata temu, nakładem 70 mln zł. Ten obiekt to nowe
oblicze Polski, oblicze na miarę XXI wieku. Targi Kielce to obecnie drugie pod względem liczby
wystawców centrum wystawienniczo-kongresowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak
dogodnych warunków dla wystawców jeszcze w historii polskiej kulturystyki i fitness nie
było. Nie może Was tam zabraknąć!
Pod poniższym linkiem, można zapoznać się z przebiegiem imprezy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować]
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szymański: tel. 501 585 311; e-mail:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować]
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela
Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.
I
NFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
biuro PZKFiTS Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
Telefon (022) 550 09 67 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
Fax (022) 550 09 68 tel. 501 585 311
e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować] ; e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować]
Zatwierdzam Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 27.03.2016 r
ZAŁACZNIK:
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]
STROJE I PROCEDUTY
 Fitness sylwetkowe: w obu rundach obowiązuje dowolne bikini i pantofle. Rodzaj
materiału i kolory dowolne. Kostium może być ozdobiony ornamentami i
kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Maksymalną grubość podeszwy
zwiększono do 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm.
Należy prawidłowo wybrać dla siebie konkurencję:
– przy masywnym i jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu
właściwą konkurencją do startu będzie kobieca sylwetka.
– przy mniej masywnym, ale jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie)
umięśnieniu odpowiednie jest fitness sylwetkowe
 Bikini-fitness: Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół
kostiumu zakrywa 1/3 pośladków oraz dolne podbrzusze. Stringi są niedozwolone..
Pantofle: maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12
cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.
 Fitness plażowe mężczyzn: strój – spodenki surfingowe w dowolnym kolorze i kroju
(ale nie obcisłe) o długości do środka stawu kolanowego (nie krócej). W obu rundach
ocena sylwetki będzie prowadzona w czterech zwrotach.
Zawodnicy o zbyt masywnym lub zbyt dopracowanym (definicja) umięśnieniu mogą
być sklasyfikowani na ostatnich miejscach. Średni stopień odtłuszczenia (nie tak
głęboki jak w kulturystyce i wyraźna separacja (bruzdy pomiędzy grupami
mięśniowymi), ale bez ostrej definicji i szczegółów w obrębie mięśni są właściwym
sposobem przygotowania. Należy prawidłowo ocenić, czy umięśnienie i forma
startowa jest odpowiednia do męskiej sylwetki czy może już do kulturystyki
klasycznej.
 Kulturystyka klasyczna i ekstremalna: IFBB zmieniła zapis odnośnie stroju – teraz
można startować w jednobarwnych spodenkach o dowolnym kolorze i teksturze
(matowe, błyszczące, „mokre”). Szerokość paska na biodrach: minimum 1 cm, muszą
zakrywać minimum ¾ pośladków.
Dokładne informacje odnośnie procedury zawodów i ubiorów startowych zawarte są w
odpowiednich sekcjach Przepisów IFBB/PZKFiTS w języku polskim na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować]
w zakładce „Przepisy”.
__________________
Najlepszy portal kulturystyczny w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/
Najlepszy sklep z odżywkami w Polsce - http://www.kulturystyka-online-sklep.pl/
Najlepsze forum kulturystyczne w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/fo...urystyczne.php
Arnold jest offline  
Wrzuć na Facebook Wrzuć na Blip Wrzuć na Wykop Share
Odpowiedź z Cytatem
stare 19-04-2016, 11:21
Moderator
Super Expert
 
Avatar Arnold
 
Zarejestrowany: Nov 2010
Postów: 56 213
Podziękował: 141
Dostał 603 razy "Dzięki" w 592 postach
Domyślnie Odp: Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce Eliminacje do ME w Kulturystyce

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce, Grand Prix w Fitness – Kielce 2016 – lista zawodników

Lista zgłoszonych zawodników/zawodniczek.


Bikini fitness do 163 cm
1 Agnieszka Zembroń-Chudzicka UKS Pover Kuźnik Chorzów
2 Agnieszka Czec-Rogalska KS Paco Lublin
3 Agnieszka Glenszczyk KS Olimp Zabrze
4 Aleksandra Kołodziejczyk Aesthetic Lublin
5 Aleksandra Maciejczyk KS Olimp Zabrze
6 Anna Kapusta KS Olimp Zabrze
7 Dagmara Dominiczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
8 Joanna Kulik KS Olimp Zabrze
9 Katarzyna Malarek-Penkala KS Olimp Zabrze
10 Magdalena Pitek KS Olimp Zabrze
11 Magdalena Suwińska MTKKF Lidzbark Warmiński
12 Magdalena Wiktorowicz Aesthetic Lublin
13 Małgorzata Flis UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
14 Marta Pietrzak KS Olimp Zabrze
15 Weronika Jedlinska KS Tytan Ostrołęka
16 Wiesława Olkowska KS Sandow Śrem

Bikini fitness do 168 cm
1 Dominika Banaszkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
2 Jagoda Częstochowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz
3 Justyna Cichecka KS Paco Lublin
4 Justyna Rybczonek KPSKiF Violetta Bydgoszcz
5 Justyna Cichecka KS Paco Lublin
6 Kamila Okoń Infiniti Kędzierzyn Koźle
7 Katarzyna Maliszewska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
8 Katarzyna Pawlik KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
9 Katarzyna Smyczyk KS Olimp Zabrze
10 Liwia Pawlak TKKF Winogrady Poznań
11 Marta Klinkosz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
12 Marta Krysztofiak KS Sandow Śrem
13 Monika Grzebieluch KS Olimp Zabrze

Bikini fitness pow. 168 cm
1 Agnieszka Chmielewska ISSIiP Tarnobrzeg
2 Agnieszka Kwit Aesthetic Lublin
3 Anna Karcz TKKF Azory Kraków
4 Karolina Sitkowska KS Olimp Zabrze
5 Magdalena Koral KS Olimp Zabrze
6 Magdalena Omarska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
7 Monika Biedka KS Olimp Zabrze
8 Monika Jelinowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz
9 Paulina Trepto TKKF Azory Kraków
10 Weronika Szczytyńska KS Olimp Zabrze

Fit model kobiet – open
1 Agnieszka Andrzejewska KS Sandow Śrem
2 Patrycja Kołacz KS Olimp Zabrze
3 Simona Piwowarczyk KS Olimp Zabrze

Fit model mężczyzn – open
1 Piotr Zieliński KS Paco Lublin
2 Rafał Strzelec UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski

Fitness atletyczne kobiet
1 Agnieszka Podsiadła UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
2 Małgorzata Malikowska-Pikula KS Tytan Ostrołęka

Fitness plażowe mężczyzn do 174 cm
1 Daniel Myszkowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
2 filip dziedzic KS Olimp Zabrze
3 Hubert Staniszewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
4 Kamil Anuszkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
5 Krzysztof Lalak Aesthetic Lublin
6 Marcin Zganiacz KS Olimp Zabrze
7 Mariusz Janecki KS Olimp Zabrze
8 Mateusz Matłosz TKKF Azory Kraków
9 Mateusz Nowak KS Body Line Group Łódź
10 Mateusz Stempczyński KS Olimp Zabrze
11 Michał Gliszczyński KS Paco Lublin
12 Oskar Tchorzewski KS Michael Warszawa
13 Patryk Walczuk KS Start Strzegom
14 Piotr Majchrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
15 Piotr Zieliński KS Paco Lublin
16 Szymon Gos UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
17 Szymon Moszny Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia
18 Tomasz Korzeniowski KS Olimp Zabrze
19 Tomasz Sztuba KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm
1 Bartłomiej Barański Infiniti Kędzierzyn Koźle
2 Grzegorz Mizera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
3 Jakub Cienkus KS Paco Lublin
4 Jakub Kos KS Olimp Zabrze
5 Krystian Kołodziejczak KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
6 Krystian Kurowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
7 Łukasz Majkut KS Olimp Zabrze
8 Mateusz Sikora UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
9 Michał Aumiler KS Paco Lublin
10 Michał Pszona KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
11 Paweł Młynarczyk KS Paco Lublin
12 Rafał Serdyński KS Olimp Zabrze
13 Remigiusz Stępień KS Olimp Zabrze
14 Robert Motyka KS Olimp Zabrze
15 Sebastian Nosal UKS Sandow Legionowo

Fitness sylwetkowe do 163 cm
1 Agnieszka Wójcik LKS Pomorzanin Nowogard
2 Anna Kapusta KS Olimp Zabrze
3 Anna Sajnóg WCA Warszawa
4 Beata Górska SSKiR Sopot
5 Joanna Giers KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
6 Joanna Wodecka LKS Pomorzanin Nowogard
7 Kaja Rybicka KSSSiKW Wiking Starachowice
8 Katarzyna Szczepuch KS Paco Lublin
9 Klaudia Szczęsna KS Olimp Zabrze
10 Małgorzata Krawczyk KS Paco Lublin
11 Natalia Goc LKS Pomorzanin Nowogard
12 Natalia Kordus UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
13 Sylwia Taczała KS Olimp Zabrze

Fitness sylwetkowe pow. 168 cm
1 Beata Jedlińska KS Flex Sokołów Podlaski
2 Małgorzata Mackiewicz Infiniti Kędzierzyn Koźle

Kulturystyka do 70 kg
1 Gracjan Ostalak KS Body Line Group Łódź
2 Kamil Szymocha KS Olimp Zabrze
3 Krystian Romanowski KS Sandow Śrem
4 Łukasz Żak KS Olimp Zabrze
5 Michał Starosta Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice
6 Norbet Suros KS Body Line Group Łódź
7 Rafał Zagroba UKS Centrum Kulturystyczne Genetic Ostrołęka
8 Tomasz Moskwa TKKF Azory Kraków
9 Tomasz Pajor TKKF Azory Kraków

Kulturystyka do 75 kg
1 Adrian Młynarz KS Olimp Zabrze
2 Bartłomiej Urbanski KS Paco Lublin
3 Łukasz Mizera KS Olimp Zabrze
4 łukasz Szołtysek KS Olimp Zabrze
5 Marcin Brudzisz KS Olimp Zabrze
6 Norbert Czarnecki KS Body Line Group Łódź
7 Przemysław Kuczkowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
8 Seweryn Dominiak KPSKiF Violetta Bydgoszcz
9 Tomasz Marzec KS Olimp Zabrze

Kulturystyka do 80 kg
1 Adam Littwin SSKiR Sopot
2 Damian Gliszczynski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia
3 Daniel Wilk KS Olimp Zabrze
4 Kacper Tofil KS Body Line Group Łódź
5 Łukasz Makuch KS Olimp Zabrze
6 Łukasz Matusiak WCA Warszawa
7 Marcin Kowal UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
8 Marcin Piechota UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
9 Miron Heinze KS Olimp Zabrze
10 Paweł Saniewski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
11 Przemysław Chodynicki KPSKiF Violetta Bydgoszcz
12 Rafał Chamliński UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
13 Rafał Domin KS Olimp Zabrze
14 Sebastian Macek KS Olimp Zabrze
15 Tomasz Giza KPSKiF Violetta Bydgoszcz
16 Tomasz Michałowski UKS Centrum Kulturystyczne Genetic Ostrołęka
17 Zbigniew Chmielewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa

Kulturystyka do 85 kg
1 Artur Szudrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
2 Kamil Balicki KS Sandow Śrem
3 Krzysztof Skryplonek LKS Pomorzanin Nowogard
4 Marcin Barczyk UKS Pover Kuźnik Chorzów
5 Mariusz Bałaziński KS Olimp Zabrze
6 Mariusz Ciupak KS Olimp Zabrze
7 Mariusz Przybyła KS Paco Lublin
8 Mateusz Ramatowski Stowarzyszenie Sztuk Walk Zambrów
9 Paweł Lisowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
10 Paweł Sarna TKKF Heros Ustka
11 Piotr Klinkosz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
12 Piotr Styczyński KS Olimp Zabrze
13 Rafał Miszkieiwcz KS Paco Lublin
14 Robert Wydra KPSKiF Violetta Bydgoszcz
15 Sebastian Kowalski KS Sandow Śrem
16 Sebastian Suchomski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
17 Waldemar Piechota KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Kulturystyka do 90 kg
1 Adam Sobótka LKS Pomorzanin Nowogard
2 Adrian Krawczyk KS Olimp Zabrze
3 Bartosz Kowalski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
4 Łukasz Marcinkowski KS Paco Lublin
5 Łukasz Sosiński WCA Warszawa
6 Maciej Tabor KS Olimp Zabrze
7 Marcin Wesołowski LKS Pomorzanin Nowogard
8 Mariusz Kosior KS Olimp Zabrze
9 Mariusz Tomczuk KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
10 Piotr Wocka KS Olimp Zabrze
11 Rafał Rurański Infiniti Kędzierzyn Koźle
12 Sebastian Kukuć KS Sandow Śrem
13 Siergii Trubytsyn KS Olimp Zabrze

Kulturystyka do 95 kg
1 Kamil Strzeszewski LKS Pomorzanin Nowogard
2 Rafał Tasiemski KS Sandow Śrem
3 Arkadiusz Bortel KS Olimp Zabrze
4 Sebastian Kot KS Tęcza-Społem Kielce
5 Krystian Wolski KS Olimp Zabrze
6 Jakub Potocki KS Paco Lublin
7 jonatan wysokiński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa

Kulturystyka do 100 kg
1 Marcin Lewandowski TKKF Winogrady Poznań
2 Piotr Piechowiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
3 Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
4 Rudolf Szczerbal KPSKiF Violetta Bydgoszcz
5 Sebastian Szatan KS Olimp Zabrze

Kulturystyka pow. 100 kg
1 Arkadiusz Różański KS Paco Lublin
2 Artur Kozieł KS Olimp Zabrze
3 Grzegorz Bakun KS Olimp Zabrze
4 Jakub Pestka KPSKiF Violetta Bydgoszcz
5 Kamil Banaś KS Paco Lublin
6 Kamil Tanwic UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
7 Karol Gębski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia
8 łukasz modzelewski KS Body Line Group Łódź
9 Maciej Kiełtyka KS Olimp Zabrze
10 Maciej Ropiak KPSKiF Violetta Bydgoszcz
11 Marcin Sadowski UKS Sandow Legionowo
12 Mateusz Skrentny KS Olimp Zabrze
13 Piotr Nowak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
14 Wojciech Korzeniowski KS Olimp Zabrze

Kulturystyka klasyczna do 171 cm
1 Adam Burdanowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
2 Jan Olejko KS Olimp Zabrze
3 Łukasz Przybyła KS Olimp Zabrze
4 Mariusz Fadrowski KS Paco Lublin
5 Michał Kaleta KS Tęcza-Społem Kielce
6 Michał Pawluś UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
7 Patryk Staszak KPSKiF Violetta Bydgoszcz
8 Tomasz Laszko KS Michael Warszawa

Kulturystyka klasyczna do 175 cm
1 Artur Topolewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
2 Artur Zimny KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
3 Bartosz Machaj KS Olimp Zabrze
4 Damian Koczela KS Olimp Zabrze
5 Damian Porczyk KS Body Line Group Łódź
6 Damian Radziejewski UKS Sandow Legionowo
7 Dawid Pieczyński KS Sandow Śrem
8 Filip Piątek Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice
9 Jakub Siemek KS Olimp Zabrze
10 Jakub Szuba KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
11 Kamil Romanek KS Olimp Zabrze
12 Łukasz Kmuk KSSSiKW Wiking Starachowice
13 Maciej Dejnacki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
14 Michał Gryckiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
15 Piotr Cieśla KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
16 Przemysław Raszkiewicz WCA Warszawa
17 Radosław Lizak KS Body Line Group Łódź
18 Radosław Smyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz
19 Rafał Dąbek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
20 Ryszard Kotuła KS Olimp Zabrze
21 Tomasz Wesołowski UKS Sandow Legionowo

Kulturystyka klasyczna do 180 cm
1 Adam Bomert KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
2 Adam Nabożny TKKF Heros Ustka
3 Ariel Bąk KS Olimp Zabrze
4 Damian Wicher TKKF Heros Ustka
5 Daniel Bessaraba Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia
6 Gregorz Młynarczyk KS Paco Lublin
7 Jonatan Bednarski KS Olimp Zabrze
8 Łukasz Ogórek KS Olimp Zabrze
9 Marcin Kurzydło UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
10 Mariusz Chmielewski UKS Sandow Legionowo
11 Mateusz Cieślik KS Body Line Group Łódź
12 Michał Sawicki KS Paco Lublin
13 Michał Głodek KS Olimp Zabrze
14 Michał Lis KS Olimp Zabrze
15 Michał Zątek TKKF Heros Ustka
16 Michał Żądło KS Olimp Zabrze
17 patryk górecki KS Olimp Zabrze
18 Patryk Jaśkiewicz KS Olimp Zabrze
19 Paweł Sadowski Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice
20 Paweł Kujawa UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
21 Paweł Staniecki KS Body Line Group Łódź
22 Piotr Zieliński KS Paco Lublin
23 Radosław Krężołek Aesthetic Lublin
24 Roland Kowalczyk KS Olimp Zabrze
25 Szymon Karelus KS Olimp Zabrze
26 Szymon Moszny Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia
27 Tomasz Blum KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
1 Bartosz Kulas UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
2 Bartosz Zagdański UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
3 Bartosz Budzyński KS Paco Lublin
4 Bartosz Leoniewski KS Olimp Zabrze
5 Dawid Klecha KS Olimp Zabrze
6 Dawid Trojanowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
7 Hubert Kulczyński UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
8 Jacek Ratusznik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
9 Jarosław Kwit Aesthetic Lublin
10 Konrad Balcerzak UKS Sandow Legionowo
11 Krystian Hoffmann UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
12 Krzysztof Rodkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
13 Krzysztof Świst UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
14 Łukasz Mieszczanin KS Olimp Zabrze
15 Łukasz Nowakowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
16 Łukasz Skrzypiec KS Olimp Zabrze
17 Maciej Pietkiewicz KS Body Line Group Łódź
18 Marcin Kotleszka Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice
19 Marek Ledwochowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
20 Michał Maziarczyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz
21 Michał Krzysztofik KS Olimp Zabrze
22 Michał Roch KS Olimp Zabrze
23 Michał Śniegowski LKS Pomorzanin Nowogard
24 Miłosz Pawlicki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
25 Paweł Karpiński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
26 Paweł Lawrenc TKKF Heros Ustka
27 Piotr Bosacki KS Sandow Śrem
28 Piotr Jurczewski KS Tytan Ostrołęka
29 Piotr Nowak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
30 Przemysław Górynowicz KS Olimp Zabrze
31 Rafał Noras KS Olimp Zabrze
32 Robert Krakowiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
33 Robert Pracuta UKS Sandow Legionowo
34 Tomasz Lenart KS Paco Lublin
35 Tomasz Szaroleta KS Sandow Śrem

Natalia Goc LKS Pomorzanin Nowogard
Kamil Strzeszewski LKS Pomorzanin Nowogard
Robert Wydra KPSKiF Violetta Bydgoszcz
Katarzyna Wydra KPSKiF Violetta Bydgoszcz
Magdalena Omarska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski
Pawel Lisowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
Anna Karcz TKKF Azory Kraków
__________________
Najlepszy portal kulturystyczny w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/
Najlepszy sklep z odżywkami w Polsce - http://www.kulturystyka-online-sklep.pl/
Najlepsze forum kulturystyczne w Polsce - http://www.kulturystyka-online.pl/fo...urystyczne.php
Arnold jest offline  
Wrzuć na Facebook Wrzuć na Blip Wrzuć na Wykop Share
Odpowiedź z Cytatem
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony
Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odp. Ostatni post / autor
Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Fitness 2015 Kielce Arnold Kulturystyka w Polsce 6 20-04-2015 15:04
2011 IFBB Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej p4wc10 Kulturystyka Światowa 0 22-05-2011 21:44
XXXIV Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych w Kulturystyc kuba Kulturystyka w Polsce 4 06-05-2010 10:45
18.05.2008 Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par w Kulturystyce cornello Ogólne dyskusje na temat Kulturystyki 3 21-05-2008 12:54

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
BODY ATTACK

Popularne artykuły

Ostatnie obrazki

Kulturystyka: Newsletter
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin